Inhoudsopgave

 1. domein
 2. Contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Levering en verzendvoorwaarden
 6. Beheer van titel
 7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 8. Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 9. Speciale voorwaarden voor montage- / installatiediensten
 10. Aflossing van actievouchers
 11. Toepasselijk recht
 12. Jurisdictie
 13. Gedragsregels
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) scope

1.1Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als "GTC") van Trendsberg GmbH (hierna "verkoper" genoemd), van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) Met de verkoper met betrekking tot de verkoper in zijn online winkel voltooid. Dit is in tegenspraak met de betrokkenheid van eigen voorwaarden van de klant, tenzij er iets anders is overeengekomen.

1.2Consumenten in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden, die voornamelijk niet worden toegeschreven aan noch hun commerciële noch hun onafhankelijke beroepsactiviteiten. Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, wat de sluiting is van een juridische transactie bij de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten.

2) Conclusie van contract

2.1De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod door de klant in te dienen.

2.2De klant kan het aanbod leveren via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. De klant geeft de klant na de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en is door het elektronische orderproces doorgegeven door op de bestelproces-definitieve knoppen een juridisch bindend contractaanbieding met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje te klikken.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • Door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te verzenden, waardoor de ontvangst van de orderbevestiging bij de Klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant aan te bieden, waardoor de ontvangst van de goederen bij de klant significant is, of
 • door de klant aan te vragen voor betaling aan de klant na indiening van zijn bestelling.

Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven aanwezig zijn, komt het contract tot het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven eerst optreedt. De deadline voor het accepteren van het aanbod begint de dag door te lopen na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Als de verkoper binnen een voorgaande periode niet de aanbieding van de klant aanvaardt, is dit van toepassing als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4Bij het selecteren van een betaalmethode die door Paypal wordt aangeboden, vindt de betalingsbewerking plaats via de Payment Service Provider Paypal (Europa) S.à R.L. ET CIE, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('Paypal'), profiteren van PayPal-gebruiksvoorwaarden, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragrement -Full of - Als de klant geen PayPal-account heeft - om geldig te zijn voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt door middel van een betaalmethode die door PayPal wordt aangeboden in het online bestelproces, verklaart de verkoper nu de acceptatie van het aanbod van de klant op het moment dat de klant klikt op het pakket dat het orderproces sluit.

2.5Bij het selecteren van de betaalmethode "Amazon-betalingen" vindt de betalingsbewerking plaats via de betalingsdienstverlener Amazon-betalingen Europa SCA, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ('The »Amazon"), op de geldigheid van de Amazone Betalingen Europa Gebruikersovereenkomst, zichtbaar onder HTTPS: //payments.amazon.de/help/201751590. Als de Klant zich als betaalmethode kiest als onderdeel van het online bestelproces "Amazon-betalingen", problemen door op het bestelproces van de bestelknoppen tegelijkertijd een betalingsopdracht aan Amazon te klikken. Voor dit geval verklaart de verkoper al de aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces triggert door op het bestelproces te klikken dat het bestelproces sluit.

2.6Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst opgeslagen door de verkoper na het sluiten van het contract en verzonden naar de klant na het verzenden van zijn bestelling naar tekstformulier (bijv. E-mail, fax of brief). Een extra toegankelijkheid van de contracttekst door de verkoper is dat niet. Als de klant een gebruikersaccount in de online-shop van de verkoper heeft ingesteld voordat u zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze via zijn wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount van de klant worden gedownload, met vermelding van de overeenkomstige inloggegevens gratis .

2.7Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen op attent lezen van de informatie die op het scherm wordt weergegeven. Een effectieve technische middelen voor een betere detectie van ingangsfouten kunnen de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. Zijn inzendingen kunnen de klant corrigeren in de context van het elektronische bestelproces zolang de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties kunnen worden gecorrigeerd totdat het op de knop klikt, het bestelproces afsluiten.

2.8Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor de sluiting van het contract.

2.9De bestelverwerking en contact vinden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem verstrekte e-mailadres van toepassing is op de bestelverwerking, zodat de door de verkoper verzonden e-mail kan worden ontvangen. In het bijzonder, in het gebruik van spamfilters, moet de klant ervoor zorgen dat alle derden die door de verkoper of door de bestelverwerking zijn verzonden, e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten zijn in feite een herroepingsrecht.

3.2Verdere informatie over het herroepingsrecht ontstaat uit de intrekking van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld van de beschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen opgenomen in de wettelijke btw. Indien nodig worden aanvullende levering en verzendkosten afzonderlijk gespecificeerd in de respectieve productbeschrijving.

4.2Voor leveringen in landen buiten de Europese Unie, verdere kosten gemaakt in individuele gevallen, die de verkoper niet verantwoordelijk is en door de klant draagt. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor geldoverdracht door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtsrechten, wisselkoerskosten) of invoerbelastingen of belastingen (bijvoorbeeld tarieven). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in termen van bezorging als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant maakt de betaling, maar uit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsoptie / nl zal / worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4Als vooruitbetaling door overschrijving wordt overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na de sluiting van het contract verschuldigd, op voorwaarde dat de partijen niet later zijn overeengekomen.

4.5Bij het selecteren van de betaalmethode "Paypal Credit" (afbetaling via Paypal) voert de verkoper aan zijn betalingsclaim op PayPal. Voordat de toewijzing van de verkoper aanneemt, voert Paypal een kredietcontrole uit met behulp van de verzonden klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode van de klant "Paypal Credit" te weigeren in het geval van een negatief examenresultaat. Als de betaalmethode "Paypal Credit" is goedgekeurd door PayPal, moet de klant het factuurbedrag betalen aan de door de verkoper gespecificeerde voorwaarden, die aan hem wordt meegedeeld in de online winkel van de verkoper. In dit geval kan hij alleen Paypal met schuld-verheven effect doen. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene klantvragen in het geval van vorderingen. B. Naar de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, intrekkingsverklaringen en uitzendingen of credits.

4.6Bij het selecteren van de betaalmethode "Instant", vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienstaanbieder onmiddellijk GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "onmiddellijk"). Om het factuurbedrag via "onmiddellijk" te betalen, moet de klant een online bankrekening gratis hebben om deel te nemen aan "onmiddellijk", legitimeren volgens het betaalproces dienovereenkomstig en bevestig de betalingstoewijzing aan "onmiddellijk". De betalingstransactie wordt onmiddellijk achteraf uitgevoerd door "onmiddellijk" en de bankrekening van de klant is in rekening gebracht. Meer informatie over de betaalmethode "Instant" kan de klant op het internet ophalen op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7Bij het selecteren van een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsservice "Shopify Payments", wordt de betaalmethode gemaakt via de Payment Service Provider Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lager, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe") . De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify-betalingen worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper. Voor de beslechting van betalingen kan Stripe verdere betalingsdiensten dienen, waarvoor, indien nodig, speciale betalingsvoorwaarden van toepassing is, waarop de klant afzonderlijk kan worden gewezen. Verdere informatie over "Shoppify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payment-de.

4.8Bij het selecteren van een tariefpost Betaalmethode aangeboden door de verkoper (bijv. Tariefbetalingsrekening, tarief na betaling, tarief post Directe debet, tariefbeschrijving Betaling), wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de serviceprovider RatePay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ( hierna "RatePay"). Welke prijsbetalingsmethoden van de verkopers biedt in detail, de klant wordt meegedeeld aan de website van de verkoper. De ontvanger die ontstaat bij het gebruik van een tariefpostbetaalmethode tegenover de klant, de verkoper bij RatePay, bij gebruik van de betalingsmethode Betaling (indien aangeboden), aan de WireCard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, UIT. Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan om te beoordelen met schulden-verheven effect, bij gebruik van de betalingsmethodebetaling (indien aangeboden), naar WireCard Bank AG. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene klantverzoeken (bijv. De goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, intrekking en mailing of credits). Het gebruik van een tariefbetalingsmethode aangeboden door de verkoper vereist een succesvolle kredietcontrole per rate -e. De verkoper behoudt zich het recht voor om de gekozen betaalmethode van de klant te ontkennen in het geval van een negatieve kredietcontrole en hem een ​​alternatieve betaalmethode aanbieden. Overigens zijn de algemene voorwaarden van tariefpay in dit opzicht van toepassing op https://www.ratepay.com/suitable-services-omstandigheden en instructies voor gegevensbescherming die de klant kan ophalen als onderdeel van het bestelproces.

4.9Bij het selecteren van de betaalmethode "Paypal-schuldbetaling" PayPal trekt het factuurbedrag aan na een SEPA-debetmandaat, maar niet vóór de deadline voor de voorlopige informatie namens de verkoper van de bankrekening van de klant. Voorlopige informatie ("Pre-melding") is elke communicatie (bijvoorbeeld factuur, beleid, contract) aan de klant, die een last door SEPA-debet aankondigt. Indien de automatische incasso niet wordt ingewisseld bij afwezigheid van voldoende accountdekking of als gevolg van de indicatie van een valse bankrekening of in tegenspraak is met de klant van debet, hoewel niet het recht heeft, zal de klant de toediening van de toevoeging van de respectieve kredietinstelling als hij dit moet vertegenwoordigen.

4.10Bij het kopen door automatische incasso is het betalingsbedrag onmiddellijk beschikbaar voor betaling door onze externe partnerspay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "tarief" genoemd) van de kredietinstelling die is vermeld in het orderproces bij de kredietinstelling gespecificeerd daar (de betaalrekening). Hierbij bieden ze tariefbescherming een SEPA-debetmandaat voor de confiscatie van bekende betalingen en wijst hun financiële instelling toe om de automatische afschrijvingen in te wisselen. Het mandaatreferentienummer wordt op een later tijdstip per e-mail op een later tijdstip met een sjabloon voor een schriftelijk mandaat meegedeeld. U ondertekent dit schriftelijke mandaat ook en verzendt om te beoordelen. Opmerking: binnen acht weken kunt u de vergoeding van de last op de ladingsdatum eisen, te beginnen met de datum van lading. De voorwaarden die zijn overeengekomen met hun financiële instelling zijn van toepassing. Houd er rekening mee dat de verschuldigde vereiste blijft bij een retourafsluiting.
De pre-registratie voor de verzameling van de SEPA-debet van de SEPA zal ten minste één dag vóór de vervaldatum per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven door het bestelproces. Als het lopende account niet over de nodige dekking beschikt, heeft de rekening-behoud van kredietinstelling geen inzet om in te wisselen. Daaropvolgende oplossingen worden niet gemaakt in de procedure voor automatische incasso. De betalingsmethode-aankoop door automatische incasso vereist een succesvolle kredietcontrole door PRATEPAY, evenals een betaalrekening in Duitsland. Als de klant is toegestaan ​​door automatische incasso na onderzoek van de kredietwaardigheid van de aankoop door automatische incasso, vindt de betaling van de betaling in samenwerking met rentevoet plaats, waaraan de verkoper haar betalingsclaim uitvoert, kan de klant alleen maar de klant afsluiten Schuld-verheven effect. De verkoper blijft verantwoordelijk voor algemene klantvragen (bijvoorbeeld de goederen, levertijd, verzending), retouren, klachten, intrekking en reevers of credits. De algemene voorwaarden van tariefpay zijn van toepassing, die via de volgende link toegankelijk zijn:
http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis/
Door het huidige account op te geven, bevestigt u dat u via de corresponderende betaalrekening recht hebt op de mapcollectie en zorgt voor de nodige dekking. Retourzendingen worden geassocieerd met een hoge inspanningen en kosten voor de verkoper en de prijsbeschikking. In het geval van een terugdrijving (gebrek aan vereiste dekking van de lopende rekening, vanwege het verstrijken van de lopende rekening of ongeoorloofde tegenstrijdigheid van de rekeninghouder), autoriseren zij rentevak om de automatische incasso voor de relevante betalingsverplichting voor een andere tijd in te dienen . In een dergelijk geval zijn ze verplicht om de kosten door de omgekeerde debet te betalen. Verdere claims zijn gereserveerd. Het wordt aan u gegeven de mogelijkheid om te bewijzen dat de retourenpapetie heeft geleid tot lagere of geen kosten. Met het oog op de inspanningen en kosten voor omgekeerde rapportage en het vermijden van de verwerkingskosten, vragen wij u in het geval van een annulering of intrekking uit het aankoopcontract, terugkeer of klacht, niet om de automatische incasso te in tegenspraak te zijn. In een dergelijk geval, na coördinatie met de verkoper, de terugkering van de betaling door te verwijzen naar het overeenkomstige bedrag of door de krediet.

4.11Bij het selecteren van de betaalmethode Lotchung via Stripe vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienstprovider Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval trekt Stripe het factuurbedrag aan na het afgeven van een SEPA-debetmandaat, maar niet vóór de deadline voor de voorlopige informatie namens de verkoper van de bankrekening van de klant. Voorlopige informatie ("Pre-melding") is elke communicatie (bijvoorbeeld factuur, beleid, contract) aan de klant, die een last door SEPA-debet aankondigt. Indien de automatische incasso niet wordt ingewisseld bij afwezigheid van voldoende accountdekking of als gevolg van de indicatie van een valse bankrekening of in tegenspraak is met de klant van debet, hoewel niet het recht heeft, zal de klant de toediening van de toevoeging van de respectieve kredietinstelling als hij dit moet vertegenwoordigen. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren bij het selecteren van de betaalmethode SEPA-debet en om deze betaalmethode te verwerpen met een negatieve kredietcontrole.

4.12Bij het selecteren van de betaalmethode Creditcard via streep, is het factuurbedrag met de sluiting van het contract onmiddellijk verschuldigd. Betalingsverwerking vindt plaats via de Payment Service Provider Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen met een negatieve kredietcontrole.

4.13Bij het selecteren van de betaalmethode "RATENKAUF door EasyCredit" vindt de betalingsverwerking plaats via TeamBank AG Nürnberg, Beuther Straße 25, 90471 Neurenberg (hierna "TeamBank AG"), waaraan de verkoper zijn betalingsclaim zal nemen. Alvorens de verklaring van toewijzing van de verkoper aan te nemen, voert TeamBank AG een kredietcontrole uit met behulp van de verzonden klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode van de klant "RATENKAUF door EasyCredit" te weigeren in het geval van een negatief examenresultaat. Als de betaalmethode "Ratenkauf door EasyCredit" is goedgekeurd door TeamBank AG, moet de klant het factuurbedrag betalen aan de door de verkoper gespecificeerde voorwaarden, die aan hem in de online winkel van de verkoper aan Teambank AG zal worden gecommuniceerd. In dit geval kan hij zich alleen veroorloven aan TeamBank AG met schulden-verheven effect. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene klantvragen in het geval van vorderingen. B. Naar de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, intrekkingsverklaringen en uitzendingen of credits. Bovendien kopen de algemene voorwaarden voor afbetaling door EasyCredit, die op internet op https://www.easycredit-ratenkauf.de/download/rk_enerzende_agb_zum_ratenkauf_by-easycredit_2.0.pdf kan worden opgehaald.

5) Levering en verzendomstandigheden

5.1De levering van goederen vindt plaats op het verzendpunt naar het afleveradres dat door de klant is opgegeven, tenzij anders overeengekomen. Bij het hanteren van de transactie is het afleveradres opgegeven in de bestelverwerking van de verkoper doorslaggevend. Bij wijze van afwijking van de betaalmethode Paypal is het afleveradres dat door de klant op het moment van betaling bij PayPal is gestort, doorslaggevend is.

5.2Als de levering van de goederen faalt om redenen die de klant moet vertegenwoordigen, draagt ​​de klant de redelijke kosten die voortvloeien uit de verkoper. Dit is niet van toepassing met betrekking tot de kosten voor de opname als de klant effectief zijn herroepingrecht uitoefent. Voor de retourkosten, met de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, heeft de verordening gedaan in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3Wanneer opgehaald, informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen gereed is voor pick-up. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen ophalen na overleg met de verkoper op de zetel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Beheer van titel

Als de verkoper van tevoren komt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

7.1Als de gekochte materie defect is, zijn de regels van juridische gebreken van toepassing.

7.2Afwijking hiervan is van toepassing op gebruikte goederen: defecten zijn uitgesloten als het tekort slechts na het verstrijken van een jaar van de levering van de goederen optreedt. Defecten die plaatsvinden binnen een jaar na de levering van de goederen kunnen worden bewaard binnen de wettelijke verjaringstermijn. De verkorting van de aansprakelijkheidsperiode tot een jaar is echter niet van toepassing

 • Voor dingen die zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw en hun defectiviteit veroorzaakten,
 • Voor claims voor schadevergoeding en vergoedingclaims van de klant, ook
 • In het geval dat de verkoper het gebrek aan frauduleus heeft verborgen.

7.3Als de klant fungeert als een consument, wordt hij gevraagd om te klagen voor geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorging en om de verkoper daarvan te informeren. Als de klant daar niet aan houdt, heeft dit geen impact op zijn wettelijke of contractuele claims voor defecten.

8) Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

8.1Volgens de inhoud van het contract is de verkoper ook de verwerking van de goederen dankzij bepaalde specificaties van de klant, de klant heeft, de klant, de verkoper heeft alle inhoud die nodig is voor verwerking, zoals teksten, afbeeldingen of afbeeldingen in de Bestandsindelingen gespecificeerd door de verkoper, opmaak-, beeld- en bestandsgroottes beschikbaar en geven het de nodige gebruiksrechten. De klant is verantwoordelijk voor de inkoop en rechtenverwerving bij deze inhoud. De klant legt uit en gaat ervan uit dat de verantwoordelijkheid voor het recht is om de inhoud van de verkoper te gebruiken. Met name zal hij ervoor zorgen dat daardoor geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, merk- en persoonlijkheidsrechten.

8.2De klant bevrijdt de verkoper van claims van derden, die hen in verband met een schending van hun rechten kan beweren door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper hierop. De klant neemt ook de redelijke kosten over van de nodige wettelijke verdediging, inclusief alle rechtbank en juridische kosten in een wettelijk bedrag. Dit is niet van toepassing als de inbreuk niet verantwoordelijk is voor de klant. De klant is verplicht om de verkoper onverwijld, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie die nodig is, die noodzakelijk is voor het onderzoek van claims en verdediging.

8.3De verkoper behoudt zich het recht voor om het verwerken van bestellingen te weigeren als de inhoud van de klant wettelijke of officiële verbodsfouten of tegen de goede manieren schendt. Dit geldt in het bijzonder voor de overdracht van constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugd van gevaarlijke en / of geweld die de inhoud verheerlijkt.

9) Speciale voorwaarden voor montage- / installatiediensten

Volgens de inhoud van het contract is de verkoper ook het assemblage of de installatie van de goederen verschuldigd naast de goederenlevering of de installatie van de goederen bij de klant en, indien nodig, corresponderende voorbereidende maatregelen (bijv. Toelating), het volgende:

9.1De verkoper zal zijn voordelen bieden in zijn eigen persoon of door gekwalificeerd personeel dat door hem is geselecteerd. De verkoper kan ook de voordelen van derden (subcontractors) dienen die in zijn bestelling opereren. Tenzij anders vermeld van de dienstbeschrijving van de verkoper, heeft de klant geen recht om een ​​specifieke persoon te selecteren om de gewenste service uit te voeren.

9.2De klant moet de verkoper volledig en waarheidsgetrouw bieden aan de informatie die vereist is voor het verschaffen van de verschuldigde diensten, op voorwaarde dat hun aanbestedingen niet onder de taken van de verkoper vallen na de inhoud van het contract.

9.3De verkoper neemt na de conclusie van het contract contact op met de klant om een ​​afspraak te maken voor de verschuldigde prestaties. De klant zorgt ervoor dat de verkoper of de persoon die verantwoordelijk is voor de overeengekomen benoeming toegang heeft tot de relevante faciliteiten van de klant.

9.4Het risico van toevallige verlies en onbedoeld verslechtering van de verkochte goederen is slechts aan het einde van de montagewerkzaamheden en de overdracht aan de klant op de klant.

10) Aflossing van actievouchers

10.1Coupons uitgegeven kosteloos door de verkoper in het kader van promoties met een bepaalde periode van geldigheid en die niet door de klant kunnen worden gekocht (vervolgens "actievouchers"), kunnen alleen in de online winkel van de verkoper worden ingewisseld en alleen in de gespecificeerde punt uit.

10.2Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld door consumenten.

10.3Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking is afkomstig van de inhoud van de actievoucher.

10.4Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld vóór het einde van het bestelproces. Daaropvolgende compensatie is niet mogelijk.

10.5Slechts één actievoucher kan per bestelling worden ingewisseld.

10.6De waarde van de goederen moet ten minste het bedrag van de actievoucher zijn. Elk resterende saldo wordt niet vergoed door de verkoper.

10.7Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper aangeboden kunnen worden gekozen om het verschilbedrag te regelen.

10.8Het kredietbalans van een actievoucher wordt niet in contanten of interesse betaald.

10.9De promotievoucher wordt niet vergoed indien de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk worden betaald door de actievoucher in het kader van zijn wettelijke recht op terugtrekking.

10.10De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop is genoemd. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft recht op, maar niet verplicht om het materiaal in aanmerking te nemen van de respectieve couponigenaar.

11) Toepasselijk recht

Voor alle juridische relaties van de partijen is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op de uitsluiting van de wetten inzake de internationale aankoop van bewegende goederen. Bij de consument is deze wetgeving alleen in dit verband, evenals niet de bescherming die wordt verstrekt door dwingende bepalingen van de wet van de staat waarin de consument de gebruikelijke verblijfplaats heeft, wordt beroofd.

12) Jurisdictie

Als de klant optreedt als een verkoper, is de juridische entiteit van publiciteitsrecht of publiekrechtelijke speciale activa, op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst van het kantoor van de verkoper. Als de klant haar hoofdkantoor buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is het kantoor van de verkoper exclusief plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract als het contract of claims kunnen worden toegeschreven aan het contract van de professionele of commerciële activiteit van de klant. De verkoper heeft echter in ieder geval het recht om het Hof op het hoofdkantoor van de klant te bellen.

13) Gedragscode

- De verkoper heeft de voorwaarden van deelname aan de ECOMMERCE-initiatief "eerlijkheid in de handel", die op internet op https://www.fainness-im-handel.de/pfärungs-omstandigheden kan worden bekeken.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/conumers/ODR

Dit platform dient als een contactpunt voor de buitengerechtelijke schikking van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten met een consument.

14.2De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure vóór een schatting van een consument.

iPhone 13 hoesjes

iPhone 13 | iphone 13 pro | iPhone 13 Pro Max
Aangeboden

iPhone 13 | iphone 13 pro | iPhone 13 Pro Max

€49,90 to €49,90 €69,90 to €69,90